เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ (Discontinued)

ทำความรู้จัก SWIFT … ฟันเฟืองสำคัญของโลกธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

ท่ามกลางกระแสการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร เพื่อกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน โดยหนึ่งในมาตรการตอบโต้ (Sanction) ที่สำคัญ คือ การตัดธนาคารรัสเซียรายใหญ่บางแห่งออกจากระบบ SWIFT (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication) เพื่อให้ภาคธุรกิจของรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างราบรื่น เนื่องจาก SWIFT ถือเป็นระบบการโอนเงินระหว่างประเทศที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างภาคธุรกิจ (Business-to-Business : B2B) เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุน ดังนั้น SWIFT จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการทำความรู้จัก SWIFT ก็จะทำให้เข้าใจรูปแบบการตอบโต้กันของสงครามในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเพียงการใช้อาวุธต่อสู้กันเพียงอย่างเดียว โดยรายละเอียด SWIFT ที่น่าสนใจ มีดังนี้

รู้จัก SWIFT และการโอนเงินผ่านเครือข่ายของ SWIFT

SWIFT เป็นระบบการส่งข้อความระหว่างสถาบันการเงินที่อยู่คนละประเทศเพื่อทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างกัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2516 โดย SWIFT ไม่ถือเป็นระบบการโอนเงิน แต่เป็นเพียงการสื่อสารระหว่างกันเพื่อทำให้การโอนเงินทำได้รวดเร็วและปลอดภัยขึ้น ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ SWIFT ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยียม โดยมีการกำกับและดูแลจากธนาคารแห่งชาติเบลเยียมภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารกลางรายใหญ่ของโลก รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางยุโรป เครือข่ายของ SWIFT เชื่อมโยงสถาบันการเงินมากกว่า 11,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ในปี 2564 มีการส่งข้อความทางการเงินผ่านเครือข่าย SWIFT เฉลี่ยถึง 42 ล้านข้อความในแต่ละวัน เพิ่มขึ้น 11.4% จากปี 2563 โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การโอนเงินผ่าน SWIFT เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่

ขั้นตอนการโอนเงินผ่านเครือข่าย SWIFT

ขั้นตอนการโอนเงินหรือชำระค่าสินค้าไปยังบัญชีผู้รับในต่างประเทศผ่านเครือข่าย SWIFT โดยสังเขป มีดังนี้