จับสัญญาณธุรกิจ

จับสัญญาณธุรกิจ เดือนกันยายน 2563

Highlight
- ความเคลื่อนไหวของสินค้าส่งออกสำคัญของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มในระยะข้างหน้า
- เศรษฐกิจและการค้าโลกในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้น ทำให้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศ/กลุ่มประเทศหนึ่งๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นโอกาสของประเทศหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน การไต่สวน AD ยางล้อ ซึ่งสหรัฐฯ จะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายนนี้ และการตัดสิทธิ์ EBA ที่ EU ให้แก่กัมพูชา ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ธุรกิจไทยต้องจับสัญญาณเพื่อเตรียมรับมือ