ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐสภาพม่าผ่านร่างกฎหมายอนุญาตชุมนุมประท้วง

รัฐสภาพม่าผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถจัดการชุมนุมประท้วงอย่างสงบได้ โดยผู้ชุมนุมประท้วงจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 5 วันก่อนการชุมนุม อีกทั้งสามารถถือธงหรือสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองได้ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ก่อนมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy : NLD) ของนางออง ซาน ซูจี ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการอนุมัติ สะท้อนถึงความก้าวหน้าของพม่าในการปฏิรูปประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, 24-26 พ.ย. 2554)
Related
more icon
 • TWPC รุกตลาด CLMV ขยายฐานผลิตแป้งมันสำปะหลังในกัมพูชา

  บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC เปิดโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ภายใต้บริษัทย่อยในกัมพูชาที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้ง 100% คือ บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสท์เมนท์ (กัมพูชา) จำกัด ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ...

  calendar icon15.02.2024
 • SCI คว้างานสถานีไฟฟ้าในเมียนมา 100 ล้านบาท

  บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานใหม่เพิ่มเติมเป็นงานโครงการสถานีไฟฟ้าขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ที่เมียนมา ...

  calendar icon10.10.2023
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview