ข่าวเศรษฐกิจ

EU ประกาศแก้ไขระเบียบการตรวจสอบย้อนกลับ

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าอาหารเฉพาะที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ (ไม่ปรับใช้กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชและสัตว์ผสมกัน) โดยกำหนดให้ผู้ขายต้องส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้ซื้อทราบโดยละเอียด และผู้ขายต้องทราบด้วยว่าสินค้าที่ตนจำหน่ายได้ส่งไปให้ผู้ซื้อรายใด ทั้งนี้ นอกจากข้อมูลที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันแล้ว ผู้ขายยังต้องส่งมอบข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้ซื้อ
• คำบรรยายอย่างละเอียดของสินค้า
• น้ำหนักหรือปริมาณของสินค้า
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย (ผู้ส่งมอบสินค้า)
• ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย หากผู้ขายมิใช่คนเดียวกับผู้ส่งมอบสินค้า
• ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อ
• ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อ หากผู้รับซื้อมิใช่คนเดียวกับผู้ที่รับสินค้า
• เลขที่ Lot สินค้า หรือเลขที่การขนถ่ายสินค้า
• วันที่จัดส่งสินค้า
ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป (www.acfs.go.th, 3 ต.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview