ข่าวเศรษฐกิจ

เสื้อผ้า-อาหารเล็งย้ายฐาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา เปิดเผยผลวิจัยเรื่องทิศทางการย้ายฐานการผลิตภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม พม่า สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ตามลำดับ และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องมีแนวโน้มย้ายหรือขยายฐานการผลิตในกัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะไม่เกิดการย้ายฐานการผลิต เพราะส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ และมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนอยู่แล้ว (โพสต์ทูเดย์, 1 ส.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview