ข่าวเศรษฐกิจ

PSL คงประมาณการค่าระวางปี 2554 ที่ระดับ 11,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL ยังคงประมาณการค่าระวางเรือของบริษัทฯ ปี 2554 ที่ระดับ 11,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำ แม้ค่าระวางเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2554 อยู่ที่ 12,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำก็ตาม เนื่องจากประเมินว่าแนวโน้มของธุรกิจเดินเรือจะตกต่ำต่อไปอีก 6-8 ไตรมาส จากแรงกดดันของอุปทานเรือที่ล้นตลาด สำหรับเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีเส้นทางเดินเรือประจำไปญี่ปุ่น อีกทั้งมองว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงระยะสั้น เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็คาดว่าอุปสงค์จะกลับมาดังเดิม ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การทำสัญญาล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าระวางที่มีแนวโน้มลดลง โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2554 บริษัทฯ มีสัญญาเช่าเรือล่วงหน้าราว 29% ของกำลังการเดินเรือโดยรวมของบริษัทฯ (กรุงเทพธุรกิจ, 20 มิ.ย. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products