Related board icon

ทั้งหมด : 1513 รายการ

 • บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีรายได้ 856.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 76% (y-o-y) และมีกำไรสุทธิ 459.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 132% (y-o-y) สำหรับภาพรวมการดำเนิน...

  calendar icon09.08.2022
 • องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) เผยแพร่รายงาน World Tourism Barometer เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 ว่า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่...

  calendar icon02.08.2022
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะสมช่วง 1 ม.ค.-1 ก.ค. 2565 มีจำนวน 3,334,326 คน โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนจากเพียง 140,621 คนเมื่อเดือน ม.ค. 2565 เป็นกว่า 1,21...

  calendar icon02.08.2022
 • Maersk ผู้ให้บริการขนส่งจากเดนมาร์ก ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี 2565 หลังรายได้ไตรมาส 2/2565 สูงกว่าประมาณการ โดยสาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานโลกคับคั่งซึ่งทำให้ค่าระวางเพิ่มขึ้นนั้น ดำเนินไปยาวนานกว่าที่คาด ทั้...

  calendar icon03.08.2022
 • บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของไทย ประเมินทิศทางครึ่งหลังปี 2565 ว่าบริษัทฯ จะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกลุ่มธุรกิจแกนหลัก...

  calendar icon02.08.2022
 • การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน มิ.ย. 2565 มีมูลค่า 160,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% (y-o-y) แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 102,242 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% และมูลค่านำเข้า 58,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ส่งผลให้การค้าชา...

  calendar icon01.08.2022
 • ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Data Hosting Ser...

  calendar icon20.07.2022
 • หอการค้าไทยเปิดเผยว่า ตามที่ ครม. มีมติเปิดให้นำเข้าแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว มาทำงานในไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว 14 วันนั้น ปัจจุบันปริมาณแรงงานที่เข้ามายังน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับความต้อ...

  calendar icon18.07.2022
 • กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้จัดอีเวนต์รายใหญ่ของไทย คาดว่าอุตสาหกรรมอีเวนต์จะส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยเฉพาะไตรมาส 4 ที่น่าจะคึกคักที่สุด หลังจากทั้งภาครัฐและเอก...

  calendar icon11.07.2022
 • โรงพยาบาลนครธนเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 โรงพยาบาลฯ มีคนไข้เพิ่มขึ้น 23% โดยมีสัดส่วนคนไข้ชาวไทย 95% และต่างชาติ โดยเฉพาะจีนและเมียนมา 5% ทั้งนี้ รพ.นครธนมีแผนปรับเปลี่ยนการให้บริการจากการรักษาโรคทั่วไปสู่การเป็...

  calendar icon11.07.2022