ข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ แก้กฎ AD อีกครั้ง ปิดทางผู้ส่งออกหลุด AD

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้แก้ไขกฎระเบียบเรื่องการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties : CVD) ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะข้อยกเว้นกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่ไม่มีส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดติดต่อกัน 3 ปี หรือไม่พบมูลค่าการอุดหนุนติดต่อกัน 5 ปี ซึ่งตามระเบียบเดิมจะได้รับการพิจารณาเพิกถอนจากมาตรการ AD/CVD การแก้ไขกฎระเบียบเรื่องนี้จึงเป็นการตัดโอกาสที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของไทยจะพิสูจน์ว่าไม่ได้ส่งสินค้าทุ่มตลาดหรือไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ
สำหรับสินค้าไทยที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการ AD ในปัจจุบันมี 6 รายการ คือ ข้อต่อท่อเหล็กชนิด BUTT WELD ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นรีดร้อน ลวดเหล็กแรงดึงสูง ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว และกุ้งแช่แข็ง ทั้งนี้ กรมฯ ได้ทำหนังสือคัดค้านต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว และแจ้งให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยร่วมแสดงความคิดเห็นคัดค้านในประเด็นดังกล่าวต่อสหรัฐฯ ด้วย (กรุงเทพธุรกิจ, 17 พ.ค. 2554)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview