ข่าวเศรษฐกิจ

มูลค่าส่งออกเดือนมีนาคม 2554 ทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2554 มีมูลค่า 21,259.2 ล้านดอลลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 30.88% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติการณ์ ทำให้การส่งออกไตรมาสแรกปี 2554 มีมูลค่ารวม 56,874.4 ล้านดอลลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 28.26% สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญที่ขยายตัวในเดือนมีนาคม 2554 ได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัว 43.6% โดยมูลค่าส่งออกอาหารขยายตัว 21.2% ข้าว 38.9% กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 26.7% ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว 4.5% สิ่งทอ 28.6% นอกจากนี้ ในด้านมูลค่านำเข้าสินค้าในเดือนมีนาคม 2554 อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน โดยเฉพาะมูลค่านำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นถึง 46% (กรุงเทพธุรกิจ, 21 เม.ย. 2554)
Related
more icon
 • ยอดขอ BOI ปี 2566 ทะลุ 8 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในปี 2566 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าเงินลงทุน 8.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 43% เนื่องจากสถานการณ์การแบ่งขั้วระหว่างกลุ...

  calendar icon07.02.2024
 • สศอ. แนะไทยเร่งปรับสู่กรีนและสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง

  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของไทยเทียบกับ 4 ประเทศหลักในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ระหว่างปี 2560-2564 พบว่าไทยมีขีดค...

  calendar icon02.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview