ข่าวเศรษฐกิจ

การจัดตั้งสายการบิน Thai Tiger Airways ยังไม่คืบหน้า

กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเสนอแผนการลงทุนสายการบิน Thai Tiger Airways ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาได้ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน อาทิ สิทธิการบิน ค่าเช่าเครื่องบิน ประมาณการรายได้และรายจ่าย และปัญหาการลงทุนที่อาจขัดกับ พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องให้การบินไทยจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะเสนอเรื่องให้แก่ สศช. ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การบินไทยขออนุมัติจัดตั้งสายการบิน Thai Tiger Airways มีมูลค่าลงทุน 1,000 ล้านบาท แต่จากรายละเอียดการลงทุนที่ไม่ชัดเจน ทำให้มีข้อสงสัยว่ามูลค่าลงทุนอาจสูงกว่า 1,000 ล้านบาท (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 11 ม.ค. 2554)
Related
more icon
 • คาด ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 ไฟลต์เข้าไทยสัปดาห์ละ 5.7 แสนเที่ยว 

  สมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า สายการบินเริ่มทะยอยกลับมาเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศมายังไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตารางบินฤดูหนาว (เดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) จากการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยคาดว่า ช่วงดังกล่าวจะ...

  calendar icon30.09.2022
 • กกพ. เห็นชอบระเบียบรับซื้อไฟฟ้าสะอาด 5,203 เมกะวัตต์

  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 รวม 5,203 เมกะวัตต์ (MW) สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. ...

  calendar icon27.09.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview