ข่าวเศรษฐกิจ

การจัดตั้งสายการบิน Thai Tiger Airways ยังไม่คืบหน้า

กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเสนอแผนการลงทุนสายการบิน Thai Tiger Airways ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาได้ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจน อาทิ สิทธิการบิน ค่าเช่าเครื่องบิน ประมาณการรายได้และรายจ่าย และปัญหาการลงทุนที่อาจขัดกับ พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องให้การบินไทยจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะเสนอเรื่องให้แก่ สศช. ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การบินไทยขออนุมัติจัดตั้งสายการบิน Thai Tiger Airways มีมูลค่าลงทุน 1,000 ล้านบาท แต่จากรายละเอียดการลงทุนที่ไม่ชัดเจน ทำให้มีข้อสงสัยว่ามูลค่าลงทุนอาจสูงกว่า 1,000 ล้านบาท (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 11 ม.ค. 2554)
Related
more icon
 • RCL เผยผลประกอบการธุรกิจปี 2565 ยังเติบโตดี

  บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มีรายได้ 856.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 76% (y-o-y) และมีกำไรสุทธิ 459.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 132% (y-o-y) สำหรับภาพรวมการดำเนิน...

  calendar icon09.08.2022
 • PRM ประเมินครึ่งปีหลังยังเติบโตแข็งแกร่ง

  บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของไทย ประเมินทิศทางครึ่งหลังปี 2565 ว่าบริษัทฯ จะยังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกลุ่มธุรกิจแกนหลัก...

  calendar icon02.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview