ข่าวเศรษฐกิจ

ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศโลกปี 2553 ทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ

International Air Transport Association (IATA) รายงานปริมาณผู้โดยสารทางอากาศของโลกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งเดือนสิงหาคม 2553 ขยายตัว 9.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ซึ่งชะลอลงจาก 13.8% ในเดือนกรกฎาคม 2553 ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศในชั้นประหยัดขยายตัว 6.2% ชะลอลงจาก 8.8% ในเดือนกรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ IATA ประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศของโลกในปี 2553 ทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ (Bangkok Post, 15 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products