ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ประเมินผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่ารายสินค้า

กระทรวงพาณิชย์ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์เงินบาทแข็งค่ารายสินค้า สรุปได้ดังนี้

1. เครื่องหนัง มีปัญหาการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งจากอินเดียที่มีต้นทุนถูกกว่า
2. อัญมณีและเครื่องประดับ มีปัญหาการต่อรองราคาค่อนข้างสูง
3. ยานยนต์ มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากคำนวณต้นทุนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
4. อิเล็กทรอนิกส์ มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากเงินบาทแข็งค่า
5. อาหารสำเร็จรูป ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Forward) ผู้ประกอบการไม่สามารถทำได้ทุกราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs
6. สมุนไพร กำหนดราคาจำหน่ายได้ยาก เนื่องจากรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า 6-10 เดือน
7. เครื่องนุ่งห่ม มีการแข่งขันในตลาดสูง และมี Margin ต่ำ
8. สินค้าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาแป้งมันลดลง ยิ่งซ้ำเติมผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า
9. เฟอร์นิเจอร์ ได้รับผลกระทบรุนแรง เนื่องจากใช้ Local Content สูง และส่วนใหญ่ผลิตเพื่อการส่งออก
10. ไลฟ์สไตล์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้เริ่มขาดสภาพคล่อง
11. ไก่สดแช่แข็ง ใช้ Local Content สูง และรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า 6 เดือน ซึ่งขณะนั้นกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
12. เครื่องใช้ไฟฟ้า มี Import Content ค่อนข้างสูง จึงได้รับผลกระทบไม่มากนัก
13. น้ำตาล ได้รับผลกระทบ เนื่องจากพึ่งพาการส่งออกถึง 75%
14. เซรามิก ใช้ Local Content สูง เริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง
15. ยางพารา ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ได้รับผลดีจากราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
(ASTV ผู้จัดการรายวัน, 15 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview