ข่าวเศรษฐกิจ

ธปท. ออกมาตรการลดผลกระทบเงินบาทแข็งค่าเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการลดผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่าเพิ่มเติมอีก 2 มาตรการ ได้แก่
1. ผ่อนผันให้บริษัทในประเทศที่มีแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ สามารถโอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ในประเทศโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเงินบาท
2. ผ่อนผันการยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกรณีที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผ่อนผันการยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยให้ยื่นเฉพาะเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม
ทั้งนี้ ธปท. เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างศึกษามาตรการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผู้ว่าการ ธปท. จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา อย่างไรก็ตาม หลายประเทศเริ่มดำเนินนโยบายดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด อาทิ บราซิลเก็บภาษีเงินทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น 4% จากเดิม 2% (กรุงเทพธุรกิจ, 6 ต.ค. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview