ข่าวเศรษฐกิจ

CP แนะ 3 แนวทางแก้เงินบาทแข็งค่า

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดเผยว่าสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลควรปรับตัวใน 3 ด้าน ได้แก่
1) ปรับตัวด้านการส่งออก เน้นส่งออกไปตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และออสเตรเลีย รวมถึงหาแนวทางปรับขึ้นราคาสินค้าในเทอมดอลลาร์สหรัฐให้สอดคล้องกับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เช่น ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลักดันราคายางพาราและราคาข้าวให้สูงขึ้น
2) ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ควรเร่งดำเนินการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนด้านการเกษตร และระบบโลจิสติกส์
3) ปรับนโยบายการลงทุนของประเทศ ลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อลดปริมาณเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ประเทศ รวมทั้งภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักลงทุนไทยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น สร้างกลไกหรือหน่วยงานอำนวยความสะดวกสำหรับการไปลงทุนในต่างประเทศ และมาตรการทางภาษีที่สนับสนุน
นอกจากนี้ CP ยังมองว่ามีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอีกจนอาจหลุดกรอบ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแตะระดับ 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐภายในปลายปี 2553 (โพสต์ทูเดย์, 28 ก.ย. 2553)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview