ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลังออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท

กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการดูแลค่าเงินบาท 5 มาตรการ ประกอบด้วย
• อนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลไทย ลงทุน/ให้กู้ยืม บริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ โดยไม่จำกัดวงเงิน จากเดิมอนุญาตไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
• อนุญาตให้นิติบุคคลหรือบุคคลไทยให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทในต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือตนเอง ได้ไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมอนุญาตเป็นรายกรณี
• อนุญาตให้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จากเดิมจำกัดไว้ที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
• อนุญาตให้นิติบุคคลและบุคคลไทยมียอดคงค้างเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมอนุญาตให้นิติบุคคลไทยมียอดคงค้างได้ 3 แสนดอลลาร์สหรัฐ และบุคคลไทยมียอดคงค้างได้ 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ
• ขยายวงเงินค่าสินค้าส่งออกที่ไม่จำเป็นต้องนำกลับมาในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ เห็นว่ามาตรการดังกล่าวต้องใช้เวลา 3-5 ปี จึงจะช่วยบรรเทาปัญหาค่าเงินบาทได้ ขณะที่ผู้ส่งออกไทยต้องการมาตรการที่ได้ผลรวดเร็วกว่านี้ (Bangkok Post, 24 ก.ย. 2553)
Related
more icon
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
 • ยอดขอ BOI ปี 2566 ทะลุ 8 แสนล้านบาท สูงสุดในรอบ 5 ปี

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่าในปี 2566 มีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้น 16% มูลค่าเงินลงทุน 8.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้น 43% เนื่องจากสถานการณ์การแบ่งขั้วระหว่างกลุ...

  calendar icon07.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview