ข่าวเศรษฐกิจ

กนอ. ผนึกกรมชลประทานวางแผนรับมือน้ำท่วม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่งที่อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็ตาม กนอ. ได้สั่งให้ยกระดับการเฝ้าระวัง โดยให้เตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำในพื้นที่และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เคยประสบอุทกภัยในปี 2554 ได้สร้างเขื่อนกั้นน้ำใหม่ โดยมีความสูงกว่าระดับน้ำในปี 2554 ไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เรียบร้อยแล้วทุกแห่ง ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ที่โครงการประสบภาวะล้มละลายและศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ กนอ. จึงขอใช้สิทธิ์เข้ามาบริหารระบบสาธารณูปโภคแทน และได้เตรียมความพร้อมโดยการขุดลอกคลองและรางระบายน้ำฝน รวมทั้งก่อสร้างเขื่อนคันดินบดอัดและติดตั้งวัสดุเสริม (กรุงเทพธุรกิจ, 20 ต.ค. 2560)
Related
more icon
 • กนอ. จ้างมารีนไทย กรุ๊ป บริหารท่าเรือมาบตาพุด

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงนามสัญญาจ้างบริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด เพื่อบริหารจัดการท่าเรือมาบตาพุด ประกอบด้วย 1) ธุรกิจอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ 2) ธุรกิจให้บริการรับจ้างบริการท่าเรือสำหรับเรือบรรทุกสินค้า รวมถ...

  calendar icon17.01.2020
 • ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2562 มีมูลค่ากว่า 7.56 แสนล้านบาท

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ในปี 2562 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,624 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 756,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2561 และสูงกว่าเป้าหมาย 750,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ โ...

  calendar icon15.01.2020
Most Viewed
more icon
 • ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เดือนสิงหาคม 2561 ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 92.5 เทียบกับเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 93.2 ซึ่งเป็นการปรับลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากปัจจัยด้านฤดู...

  calendar icon20.09.2018
 • สหรัฐฯ ประกาศห้ามดำเนินธุรกิจกับ 8 บริษัทจีน

  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศห้ามบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีของจีน 8 บริษัท อาทิ Megvii Technology Ltd. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ AI รายใหญ่ของจีนและ...

  calendar icon08.10.2019
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products