ข่าวเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีของไทยเตรียมนำภาคเอกชนเยือนเมียนมา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เตรียมนำภาคเอกชนเดินทางเยือนเมียนมาในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศ รวมทั้งหารือด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการเงินและตลาดทุน โดยคาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังเตรียมเจรจาความร่วมมือปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 3 เส้นทาง เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างกัน ได้แก่ เส้นทางเอ็งดู-ตะโถ่ง เส้นทางสิงขร-มะริด และเส้นทางบ้านพุน้ำร้อน-ทวาย รวมถึงส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ขณะที่ภาคเอกชนยังเร่งผลักดันให้ยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านถาวร เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมประมงของไทยกับเมียนมา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าในการลงนาม MOU ร่วมกัน ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้อีกมาก ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนปี 2560 เป็น 1.7 ล้านล้านบาท จากระดับปัจจุบัน (ม.ค.-พ.ย. 2559) ที่ 9.23 แสนล้านบาท (โพสต์ทูเดย์, 18 ม.ค. 2560)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
Tag
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products