ข่าวเศรษฐกิจ

สสว. ประเมินมี SMEs ถึง 30% ประสบปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขัน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเมินว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการ SMEs ถึง 30% ของจำนวน SMEs ในระบบที่มีอยู่ราว 2.6 ล้านราย กำลังประสบปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากขาดความรู้ในการวางแผนธุรกิจ การทำการตลาด และข้อมูลด้านศักยภาพของคู่แข่ง สสว. จึงเตรียมจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงทายาทธุรกิจด้วย นอกจากนี้ สสว. อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการจูงใจเพื่อดึงผู้ประกอบการ SMEs นอกระบบที่มีอยู่ถึง 6 ล้านราย ให้เข้ามาจดทะเบียนในระบบ เพื่อให้สามารถประเมินและจัดทำนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทั้งระบบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (โพสต์ทูเดย์, 8 ต.ค. 2555)
Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview