ข่าวเศรษฐกิจ

ผลประกอบการ TTA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 ขาดทุน 560 ล้านบาท

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554) มีรายได้รวม 3,393 ล้านบาท ลดลง 26.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ค่าระวางเรือทั่วโลกลดลงถึง 55% ส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 560 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนรองรับสถานการณ์ค่าระวางเรือตกต่ำเป็นเวลานาน ด้วยการปรับลดขนาดกองเรือเทกองลงเป็น 15 ลำ จากเดิม 27 ลำ และมีอายุกองเรือเฉลี่ยเพียง 11.1 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนบำรุงรักษาเรือลง (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 16 ก.พ. 2555)
Related
more icon
 • คาด ต.ค. 2565-มี.ค. 2566 ไฟลต์เข้าไทยสัปดาห์ละ 5.7 แสนเที่ยว 

  สมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยว่า สายการบินเริ่มทะยอยกลับมาเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศมายังไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตารางบินฤดูหนาว (เดือน ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) จากการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยคาดว่า ช่วงดังกล่าวจะ...

  calendar icon30.09.2022
 • ผลสำรวจเผยดิจิทัลเซอร์วิสโตแรง คาดปี 2567 แตะ 6.9 แสนล้านบาท

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ประจำปี 2564 โดยเน้นไปที่ 3 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ...

  calendar icon27.09.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview