ข่าวเศรษฐกิจ

พลังงานจ่อปรับแผน PDP ใหม่ - ส่งไฟฟ้าขายกัมพูชา

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ปัจจุบันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ปรับปรุงครั้งที่ 1 แล้ว และอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องเลื่อนแผนดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้การใช้พลังงานลดลง โดยในช่วง 5 เดือนแรกปี 2563 การใช้น้ำมันลดลง 13.4% ขณะที่การใช้ไฟฟ้าลดลง 3.8% รวมทั้งทำให้ไทยมีปริมาณสำรองไฟฟ้าเหลือ 1 หมื่นเมกะวัตต์ ทั้งนี้ การปรับปรุงแผน PDP 2018 ครั้งที่ 2 มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2564 ส่วนปริมาณสำรองไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีแผนจำหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น โดยจะขยายสายส่งไฟฟ้าจากปัจจุบันที่มีขนาด 115 เควี เพิ่มเป็น 230-500 เควี เพื่อขยายช่องทางส่งไฟฟ้าไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยมีกัมพูชาเป็นประเทศเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาซื้อไฟฟ้าจากไทย 100-120 เมกะวัตต์ จะเพิ่มอีก 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 และจะเพิ่มเป็น 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 10 ปี (กรุงเทพธุรกิจ และ https://mgronline.com , 15 ก.ค. 2563)

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview