ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคาร Barclays ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียปีงบประมาณ 2564/65 เป็นขยายตัว 8.5%

ธนาคาร Barclays ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียปีงบประมาณ 2564/65 เป็นขยายตัว 8.5% จากคาดการณ์เดิมที่ 7% เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจอินเดียจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วกว่าที่คาด สะท้อนได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการกลับมาของภาคธุรกิจต่างๆ ประกอบกับการพัฒนาวัคซีนที่เข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับปีงบประมาณ 2563/64 ธนาคารปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหดตัว 6.4% จากคาดการณ์เดิมที่ 6% ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในอินเดียมีจำนวน 8.96 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ แต่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องหลังแตะระดับสูงสุดเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา (Reuters, 19 พ.ย. 2563)

Related
more icon
 • ทางการสิงคโปร์แก้ไขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 3 เป็นหดตัว 5.8%

  กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์แก้ไขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 3 เป็นหดตัว 5.8% (y-o-y) ดีกว่าที่ประมาณการเบื้องต้นไว้ที่หดตัว 7% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และการควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีขึ้น ทำให้กิ...

  calendar icon23.11.2020
 • ไทยผนึก 14 ชาติลงนาม RCEP

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ร่วมกับสมาชิก 14 ประเทศ คือ อาเซียน 9 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนอินเดียยังไม่ร่วมลงนาม โดยให้เหตุผลว่าการเจร...

  calendar icon16.11.2020
Most Viewed
more icon
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” เตรียมลดพนักงานราว 400 คน

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมปรับลดพนักงานและคนงานลง 10% จากทั้งหมดราว 4,000 คน (ราว 400 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยี กลุ่มพนักงานสูงอายุ รวมถึงกลุ่มเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยในปี ...

  calendar icon14.11.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products