ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. ดันธุรกิจใช้สินค้าไทย โรงงานกว่า 2,000 แห่งขึ้นบัญชีขอใช้สิทธิ์

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ต้องจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs หรือใช้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่า 30% ของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น รวมทั้งกำหนดให้การจัดจ้างงานก่อสร้าง (รวมถึงการใช้เหล็ก) ให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand  ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่า หรือปริมาณ และการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ใช้พัสดุได้รับการรับรองเครื่องหมาย Made in Thailand ไม่น้อยกว่า 60% ของวัสดุที่จะใช้นั้น ล่าสุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ออกใบรับรองเพื่อนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วราว 1,800 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 1,000 ราย โดยคาดว่าปี 2564 จะมีผู้ยื่นขอใบรับรองไม่ต่ำกว่า 100,000 รายการสินค้า (ประชาชาติธุรกิจ, 19-21 เม.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview