ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ. ออกใบอนุญาต LNG Shipper ให้ PTTGL-SCG

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบให้บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด หรือ PTTGL และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) โดย SCG ขอนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ส่วน PTTGL ขอนำเข้ามาใช้ทั้งในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับการแข่งขันเสรีรวม 7 ราย โดยอีก 5 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) รวมทั้งจะทำหนังสือถึง LNG Shipper ทั้ง 7 ราย ให้ยืนยันปริมาณนำเข้าและเวลานำเข้าที่ชัดเจน ตามโควตาที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบให้นำเข้า LNG 4.8 แสนตันในปี 2564 (https://tna.mcot.net, 22 ก.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products