ข่าวเศรษฐกิจ

มาเลเซียเผยมีโอกาสนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2564

กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยผลการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวของรัฐบาลมาเลเซีย (Padiberas Nasional Berhad : BERNAS) ว่า ในปี 2564 คาดว่ามาเลเซียจะนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นจาก 1.08 ล้านตัน ในปี 2563 เนื่องจากมาเลเซียมีปัญหาด้านการเพาะปลูกในประเทศ โดยไทยถือเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักของมาเลเซียมาโดยตลอด เนื่องจากข้าวไทยมีคุณภาพดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา BERNAS จำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้น เช่น อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม แม้ว่าคุณภาพข้าวจะด้อยกว่าไทย เนื่องจากข้าวจากประเทศเหล่านี้มีราคาถูกกว่าข้าวไทยมาก แต่คาดว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2564 ความต้องการนำเข้าข้าวไทยจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาข้าวไทยลดลงมาอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อได้ สังเกตจากปริมาณคำสั่งซื้อข้าวจากไทยที่เริ่มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา  (www.bangkokbiznews.com, 17 ส.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products