ข่าวเศรษฐกิจ

ปตท. รุกธุรกิจใหม่-พลังงานอนาคต เพิ่มเป้าพลังงานหมุนเวียนเป็น 12,000 MW ในปี 2573

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เป็นการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยการมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน (Powering life with future energy and beyond) รวมทั้งปรับเป้าหมายการลงทุนพลังงานหมุนเวียน (Renewable) เพิ่มขึ้นจาก 8,000 เมกะวัตต์ (MW) เป็น 12,000 MW ขณะที่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเดิมที่ 8,000 MW และปรับเพิ่มปริมาณนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นปีละ 9 ล้านตัน ภายในปี 2573 รวมทั้งเพิ่มพอร์ตการลงทุนในธุรกิจพลังงานอนาคต (Future Energy) และธุรกิจใหม่ (New Business) เป็น 32% ของการลงทุนรวม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและพลังงาน รวมทั้งสภาวะที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังเพิ่มงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) จาก 103,267 ล้านบาท เป็น 117,840 ล้านบาท โดยงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการลงทุนพลังงานทดแทน ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC (https://mgronline.com, 17 ส.ค. 2564 และกรุงเทพธุรกิจ, 18 ส.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products