ข่าวเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดในรอบ 16 เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงจาก 78.9 ในเดือน ก.ค. 2564 เหลือ 76.8 ในเดือน ส.ค. 2564 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.  2563 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ คือ ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุม COVID-19 รวมทั้งขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด และการใช้มาตรการ Lockdown ตลอดเดือน ส.ค. 2564 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลง ขณะที่การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงและส่งมอบสินค้าล่าช้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานในโรงงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่แน่นอน และปัญหาขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs ด้านการส่งออก รวมถึงตลาดส่งออก โดยเฉพาะในเอเชีย ที่ความต้องการสินค้าชะลอลงจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (www.prachachat.net, 8 ก.ย. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products