ข่าวเศรษฐกิจ

ค้าชายแดน จ.ระนองเดือน ส.ค. 2564 ขยายตัว 98.7% (y-o-y)

พาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่า การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดระนอง ประจำเดือน ส.ค. 2564 มีมูลค่ารวม 1,767.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จากเดือน ก.ค. 2564 ซึ่งมีมูลค่า 1,689 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 98.7% จากเดือน ส.ค. 2563 ซึ่งมีมูลค่า 889.5 ล้านบาท ทั้งนี้ การระบาดของ COVID-19 กระตุุ้นให้เมียนมาสั่งซ์ื้อสินค้าหลายรายการ อาทิ ปูนซีเมนต์ น้ำมัน และสินค้าอุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่าตัว ขณะที่ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมา ทำให้ผู้ประกอบการบางรายที่เคยใช้เส้นทางขนส่งทางบกเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางเรือผ่านช่องทางระนอง ซึ่งปลอดภัยและขนส่งได้ครั้งละมากๆ แทน (ฐานเศรษฐกิจ, 6-9 ต.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products