ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรมทุ่ม 2,500 ล้านบาท ดัน SMEs ยกระดับการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมอัดฉีดเงินสินเชื่อจากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเปลี่ยนไปใช้ระบบอัติโนมัติ (Automation) ด้วยวงเงินรายละ 15 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI) และผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) คอยให้คำปรึกษาทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ SMEs ที่ตัดสินใจลงทุน ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) นำมูลค่าการลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 3 ปี ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2) นำเงินลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 5 รอบบัญชี ตามมาตรการส่งเสริมของกระทรวงการคลัง และ 3) ผู้ผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ (AMB) และผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการระบบอัตโนมัติภายในประเทศ (SI) จะได้รับยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับนำมาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามประกาศของกรมศุลกากร (www.bangkokbiznews.com, 6 ต.ค. 2564)

Related
more icon
 • BOI เพิ่มสิทธิประโยชน์สถานีชาร์จไฟฟ้า

  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกิจการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จากเดิมกำหนดให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีมีหัวจ่ายประจุไฟฟ้าตั้งแต่ 40 หัวจ่ายขึ้นไป และเป็นประเภ...

  calendar icon08.04.2022
 • สวทช. ร่วมทุนยักษ์ชีวภาพจากเบลเยียมตั้งโรงงานไบโอรีไฟเนอรี

  สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมทุน (Joint Venture) กับบริษัท ไบโอเบส ยุโรป ไพล็อท แพลนท์ (BBEPP) จากประเทศเบลเยียม จัดตั้งบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อท แพลนท์ จำกัด (BBAPP) ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบไบโ...

  calendar icon30.03.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products