ข่าวเศรษฐกิจ

DES เผยความต้องการใช้ 5G ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) เปิดเผยว่าความต้องการใช้เทคโนโลยี 5G ในไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินว่าภายในปี 2570 จำนวนผู้ใช้งาน 5G ในไทยจะมีไม่ต่ำกว่า 70 ล้านราย และภายในปี 2573 ตลาด 5G ในประเทศจะมีมูลค่ากว่า 6.5 แสนล้านบาท รวมทั้งมีส่วนช่วยการจ้างงานใหม่กว่า 130,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ คาดว่าภายในปี 2578 เทคโนโลยี 5G จะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ให้ไทยได้ไม่ต่ำกว่า 5.5 เท่าจากระดับปัจจุบัน ทั้งนี้ ในระยะถัดไป กระทรวงฯ เตรียมผลักดันการใช้ 5G ใน 6 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเกษตร สาธารณสุข อุตสาหกรรม การศึกษา คมนาคม และ Smart City ขณะที่ในระยะต่อจากนั้นเตรียมผลักดันให้เกิด 5G City (ฐานเศรษฐกิจ, 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2564)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products