ข่าวเศรษฐกิจ

ปตท.สผ. เปิดแผนลงทุน 5 ปี หวังเพิ่มปริมาณจำหน่ายเฉลี่ยปีละ 5%

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยแผนลงทุนในช่วง 5 ปี (2565-2569) ว่าตั้งงบไว้ 27,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.1 แสนล้านบาท) โดยจะลงทุนในธุรกิจใหม่ (Beyond E&P) มากขึ้น เพื่อรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจพลังงาน (Energy Transition) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยลงทุนผ่านบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 600 เมกะวัตต์ ในเมียนมา ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (ลมและแสงอาทิตย์) ที่จะลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ โดยจัดตั้ง บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต และการลงทุนในพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ ไฮโดรเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้นำไปใช้ได้จริงหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ได้อย่างน้อย 10 โครงการ และมีมูลค่าผลตอบแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 ทั้งนี้ จากการดำเนินงานควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มปริมาณจำหน่ายปิโตรเลียมในช่วง 5 ปี (2565-2569) ได้เฉลี่ยปีละราว 5% จากที่คาดไว้ 467,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ในปี 2565 เป็น 528,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ภายในปี 2569 (ฐานเศรษฐกิจ, 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview