ข่าวเศรษฐกิจ

ATTA คาดนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทย 2 ล้านคนในปี 2567

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นตลาดความหวังของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากมีจำนวนประชากรมากถึง 1,400 ล้านคน และมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวอินเดียทยอยเดินทางเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต กรุงเทพฯ และพัทยา (จ.ชลบุรี)  ทั้งกลุ่มแต่งงานและกลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปจะทยอยเข้าไทยตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2565   และเชื่อว่าในปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเข้ามาเที่ยวไทยเกิน 1 ล้านคน และในปี 2567 เพิ่มเป็นกว่า 2 ล้านคน หรือมากกว่าปี 2562 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทย 1.99 ล้านคน ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียมากขึ้น เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้นักทองเที่ยวจากยุโรปเดินทางมาเที่ยวไทยลดลง ขณะที่ตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 ของไทยก็ยังไม่มีสัญญาณเปิดประเทศ (ประชาชาติธุรกิจ, 20-22 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview