ข่าวเศรษฐกิจ

สมอ. บรรลุข้อตกลง APAC รับรองหน่วยตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงกับองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) กับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้ลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Validation/ Verification Bodies) และสาขาการตรวจสอบและรับรองหน่วยรับรองบุคลากร (Person Certification Bodies) ทำให้ไทยได้รับประโยชน์ คือ ใบรับรองระบบงานที่ออกโดย สมอ.เป็นที่ยอมรับจากประเทศสมาชิก APAC กว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย บังกลาเทศ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ เมื่อทำการค้ากับประเทศปลายทาง (สยามรัฐ, 28 เม.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products