ข่าวเศรษฐกิจ

สภานายจ้างเผยจ้างงานครึ่งหลังปี 2565 ทยอยฟื้นตัว-ลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเดือน ก.ย. 2565

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่า คณะกรรมการค่าจ้างน่าจะพิจารณาข้อมูลเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2565 โดยภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่ควรอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ศักยภาพการจ่ายของนายจ้าง เศรษฐกิจโดยรวม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ย่อมไม่เท่ากัน หากปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นสูงเกินไปจะกระทบต่อธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และรายย่อย (Micro SMEs) ที่เพิ่งจะฟื้นตัวและแบกรับต้นทุนต่างๆ ไม่ไหว ขณะเดียวกันค่าแรงที่สูงเกินไปย่อมถูกส่งผ่านไปถึงผู้บริโภคโดยการขึ้นราคาสินค้า สำหรับแนวโน้มการจ้างงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 มีสัญญาณว่าการจ้างงานจะทยอยฟื้นตัวจากการเปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 8-10 ล้านคน ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้แรงงานในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการทยอยกลับสู่ระบบมากขึ้น รวมถึงแรงงานในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่เริ่มกลับมาเช่นกัน เมื่อรวมกับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลให้การจ้างงานในปี 2565 สูงกว่าปี 2564 (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, 28 มิ.ย. 2565)

Related
more icon
 • หอการค้ารัับได้ขึ้นค่าแรง แต่ไม่ควรขึ้นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับการที่กระทรวงแรงงานจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากค่าครองชีพแรงงานสูงขึ้น หากไม่ปรับค่าแรงขณะที่ราคาสินค้าสูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อแรงงานที่มีรายได้น้อย แต่เห็นว่าไม่ควรปร...

  calendar icon09.08.2022
 • ก.แรงงานเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8%

  กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) จะพิจารณาอัตราค่าจ้างในเดือนสิงหาคม 2565 หลังสรุปตัวเลขจาก 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นประมาณ 5-8 % ตามหลักการปรับสากลที่อิงจากฐานของอัตราเง...

  calendar icon09.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview