ข่าวเศรษฐกิจ

ภาคเอกชนเผยแรงงานขาดนับล้าน นำเข้าแรงงานต่างด้าวยังสะดุด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานโดยรวม 4-5 แสนคน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานแปรรูปไก่ อาหารทะเล ผลไม้แปรรูป และอาหารบรรจุกระป๋องต่างๆ ที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สุดถึงกว่า 3 แสนคน ทำให้เสียโอกาสในการส่งออก แม้มีความต้องการสินค้าอาหารเป็นจำนวนมากจากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มมีแรงงานต่างชาติเข้ามาบางส่วนตาม MOU แต่ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) เปิดเผยว่า การนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MUO นั้น 70% เป็นแรงงานเมียนมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลเมียนมาไม่อยู่ในวิสัยที่จะพิสูจน์สัญชาติ ทำให้ยังนำแรงงานเข้ามาไม่ได้มาก ขณะเดียวกัน สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ระหว่างประสานกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการยกร่างกฎหมายหลายฉบับเพื่อนิรโทษกรรมกลุ่มแรงงานต่างด้าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.ค. 2565 เพื่อคลี่คลายปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสมาคมฯ ขาดแคลนแรงงานราว 6-7 แสนคน จากจำนวนแรงงานในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งระบบ 4 ล้านคน (ฐานเศรษฐกิจ, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 2565)

Related
more icon
 • ก.แรงงานเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-8%

  กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) จะพิจารณาอัตราค่าจ้างในเดือนสิงหาคม 2565 หลังสรุปตัวเลขจาก 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นค่าแรงขั้นต่ำจะปรับขึ้นประมาณ 5-8 % ตามหลักการปรับสากลที่อิงจากฐานของอัตราเง...

  calendar icon09.08.2022
 • FAO เผยดัชนีราคาอาหารโลกลดลงมากที่สุดในรอบ 14 ปี

  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน ก.ค. 2565 ลดลงถึง 8.6% (m-o-m) ซึ่งเป็นการลดลงในเดือนเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 หรือลดลงมากที่สุ...

  calendar icon08.08.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview