ข่าวเศรษฐกิจ

อานิสงส์อินเดียห้ามส่งออก ไทยลุ้นส่งออกข้าวทะลุ 8 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า การที่อินเดียประกาศระงับการส่งออกข้าวหัก และกำหนดอัตราภาษีส่งออกข้าวหลายชนิด (ยกเว้นข้าวนึ่งและข้าวบาสมาติ) เพิ่มขึ้นเป็น 20% จะส่งผลดีกับการส่งออกข้าวไทย เพราะทำให้ราคาส่งออกข้าวของอินเดียปรับขึ้นมาใกล้เคียงกับข้าวของไทยและเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้ข้าวขาวอินเดียราคาตันละ 340 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนข้าวไทยราคาตันละ 420 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 20% ทำให้ล่าสุดราคาข้าวอินเดียขยับขึ้นมาเป็นตันละ 390-400 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ซื้อจึงหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น เพราะคุณภาพดีกว่าและมีความเที่ยงตรงในการส่งมอบ นอกจากนี้ ข้าวที่อินเดียจำหน่ายไปก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการดังกล่าวและอยู่ระหว่างการส่งมอบ ก็ตกค้างที่ท่าเรือนับล้านตัน ส่งผลให้ผู้ซื้อที่ต้องการข้าวแบบเร่งด่วน หันมาซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามแทน อีกทั้งในช่วงปลายปี หลายประเทศจะเร่งนำเข้าข้าวมาเก็บสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้น หากอินเดียใช้มาตรการนี้ต่อเนื่องถึงสิ้นปี อาจทำให้ไทยส่งออกข้าวได้มากถึง 8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 150,000 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 26 ก.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview