ข่าวเศรษฐกิจ

สศก. คาดผลผลิตปาล์มน้ำมัน-มันสำปะหลัง-กุ้งขาวเพิ่มขึ้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ 

- ปาล์มน้ำมัน ปี 2565 คาดว่าจะให้ผลผลิตรวม 18.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.9% จากพื้นที่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากราคาปาล์มน้ำมันในปี 2562 ที่อยู่ในเกณฑ์ดี จึงมีการปลูกทดแทนพืชอื่น เช่น เงาะ ลองกอง กาแฟ และยางพาราที่อายุมาก ขณะเดียวกันผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนช่วงปลายปี 2564 ถึงตลอดปี 2565 ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำหนักทะลายเพิ่มขึ้น

- มันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2565/66 ที่จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 คาดผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 2.2% เป็น 34.8 ล้านตัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ประกอบกับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนดีตลอดปี 2565 

- กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2565 พื้นที่เพาะเลี้ยงรวมทั้งประเทศ 270,601 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.9% ปริมาณการผลิตรวม 377,997 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1% โดยราคาปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายลง ทำให้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว และความต้องการบริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงงานแปรรูปมีความต้องการซื้อกุ้งเพิ่ม เกษตรกรจึงยังคงเลี้ยงกุ้งต่อเนื่องแม้ยังประสบปัญหาโรคระบาด เช่น โรคขี้ขาว ไวรัสตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลือง รวมถึงต้นทุนอาหารกุ้งที่เพิ่มขึ้น

(www.prachachat.net, 22 พ.ย. 2565)

Related
more icon
 • TU เข้าถือหุ้นอีเจียร์ 50% รุกขยายธุรกิจตับปลาคอด

  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า บริษัท King Oscar AS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในนอร์เวย์ที่ TU ถือหุ้น 100% ได้เข้าถือหุ้น 50% ในบริษัท อีเจียร์ ซีฟู้ด ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตตับปลาคอดจากประเทศไอซ์แลนด์ เ...

  calendar icon21.11.2022
 • UBE คาดธุรกิจจะกลับมาเติบโตดีขึ้นใน Q4/2565

  บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่าย 5,141.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากช่วงเดียวกันของปี...

  calendar icon15.11.2022
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview