ข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ตั้งเป้ารถยนต์ใหม่ขนาดกลาง-ใหญ่ทั้งหมดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2583 

สหรัฐฯ ลงนามใน Global Memorandum of Understanding (Global MOU) on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles ระหว่างการประชุม COP27 ที่อียิปต์ โดยกำหนดให้ 30% ของรถยนต์ใหม่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ได้แก่ รถยนต์ส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ รถยนต์โดยสาร และรถบรรทุก ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ 30% ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และภายในปี 2583 รถยนต์ใหม่ดังกล่าวทั้งหมด จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ 16 ประเทศได้ลงนามใน MOU ดังกล่าว หลังได้รับการรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลมลรัฐ ผู้ผลิต สถาบันทางการเงิน และองค์กรต่าง ๆ (สถาบันยานยนต์, 21 พ.ย. 2565 และ autoweek.com, 22 พ.ย. 2565)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
 • สมาคมผู้ผลิตไก่ฯ คงเป้าส่งออกไก่เนื้อในปี 2563 ที่ระดับเดิม

  สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยได้คงเป้าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูปในปี 2563 ที่ปริมาณรวม 9.8 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าส่งออก 1.2 แสนล้านบาท แม้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประ...

  calendar icon13.04.2020
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview