ข่าวเศรษฐกิจ

GISTDA เตือนรับมือ El Nino ห่วงผลผลิตข้าวโพดหวาน-สับปะรดลด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีโอกาสที่ไทยจะเกิดปรากฎการณ์ El Nino อีกครั้งในรอบ 8 ปี โดยมีโอกาส 60% ที่จะเกิดในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 2566  และมีโอกาส 80% จะเกิดในเดือน ส.ค.-ต.ค.  2566 ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากสถานการณ์ดังกล่าวหอการค้าไทยให้ความเห็นว่า ภาคเกษตรไทยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับผลกระทบโดยตรงจาก El Nino เพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอาจทำให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชไร่อย่างสับปะรดและข้าวโพดหวาน ลดลง ทั้งนี้ El Nino ที่เคยเกิดขึ้นในปี 2559 ได้สร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร 39,574 ตัน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย 14,532 ตัน (www.prachachat.net, 26 เม.ย. 2566)

Related
more icon
 • หวั่นสงครามราคาทุเรียนหลังล้งเพิ่ม

  สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเปิดเผยว่า ในปี 2567 ภาคตะวันออกมีล้งเพิ่มขึ้น 300-400 ล้ง ส่งผลให้มีล้งรวม 1,200 ล้ง ซึ่งเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ใน จ.จันทบุรี ทำให้มีการแข่งขันสูงและเกิดสงครามราคา โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูที่ปริมาณท...

  calendar icon12.03.2024
 • ครม. รับทราบแผนดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค (ASEAN Halal Hub) ภายในปี 2571 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ก...

  calendar icon28.02.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview