ข่าวเศรษฐกิจ

ธปท.เผยผลสำรวจ ธุรกิจมีความต้องการลงทุนเพิ่ม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 1-25 เม.ย. 2566 โดยเฉพาะด้านแนวโน้มการลงทุนของภาคธุรกิจในปี 2566 ซึ่งพบว่า 80% ของผู้ประกอบการมีแผนลงทุนในปี 2566 แต่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนเครื่องจักร และลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยี นอกจากนี้ ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีการลงทุน R&D เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เม็ดเงินลงทุนในแต่ละธุรกิจแตกต่างกัน โดยธุรกิจผลิตเหล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ขณะที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะส่วนใหญ่จะใช้เม็ดเงินใกล้เคียงกับปีก่อน  อย่างไรก็ตาม การที่ต้นทุนยังอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจ และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของบางธุรกิจ (กรุงเทพธุรกิจ, 9 พ.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview