ข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ต่ออายุ AD กุ้งไทย อินเดีย จีน เวียดนาม อีก 5 ปี

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USITC) ได้ประกาศผลการทบทวนการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) กุ้งแช่เยือกแข็งที่นำเข้าจากไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม หรือ Sunset Review รอบที่ 3 หลังจากใช้มาตรการรอบละ 5 ปีมาแล้ว 3 รอบ โดยมีมติไม่ยกเลิกการเก็บ AD โดยให้เหตุผลว่าการยกเลิกจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เลี้ยงกุ้งและอุตสาหกรรมกุ้งในสหรัฐฯ  ดังนั้น สินค้าจากทั้ง 4 ประเทศ จะยังต้องจ่ายอากร AD ในการนำเข้าสหรัฐฯ ต่อไปอีก 5 ปี จนกว่าจะพิจารณาทบทวน Sunset Review รอบที่ 4 ในเดือน มิ.ย. 2571 ซึ่งล่าสุดไทยถูกเรียกเก็บ AD ในอัตรา 0.57-5.34% จากอัตราที่จัดเก็บครั้งแรก 5.29-6.82% (www.commercenewsagency.com, 3 ก.ค. 2566)

Related
more icon
 • กกร. กังวลค่าระวางเรือพุ่งฉุดส่งออก

  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ครั้งที่ผ่านมาได้ปรับเพิ่มกรอบการเติบโตของการส่งออกของไทยในปี 2567 จากเดิม 0.5-1.5% เป็น 0.8-1.5% จากการที่ไทยได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายฐานซัพพลายเชนของโลก อย่างไรก็ตา...

  calendar icon11.07.2024
 • BOI ปรับมาตรการเพื่อดึงการลงทุน PCB ครั้งใหญ่

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เห็นชอบปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่มแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board : PCB) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์...

  calendar icon29.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview