ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยติด Top 5 ตลาดท่องเที่ยวผู้มีบุตรยาก

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GFC ผู้ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก เปิดเผยว่าตลาดการท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยากทั่วโลกในปี 2562 มีมูลค่าราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าราว 3.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีสัดส่วนมูลค่าตลาดบริการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) มากที่สุดถึง 49% หรือราว 5,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 ซึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของตลาดการท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยาก อาทิ ไทย มาเลเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  

GFC ระบุว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากมีความสำคัญมากขึ้น เพราะการแต่งงานมีแนวโน้มช้าลง ทั้งจากการศึกษาที่เพิ่มขึ้นทำให้ประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานช้าลง และค่านิยมการมีลูกเมื่อมีความพร้อมในด้านการเงินและหน้าที่การงาน ทั้งนี้ ปัจจัยส่งเสริมตลาดการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากของไทย ได้แก่ 1) เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เป็นหนึ่งในสาขาที่ภาครัฐผลักดันเพื่อให้ไทยกลายเป็น Medical Hub 2) การแพทย์ของไทยมีความโดดเด่นทั้งด้านการบริการและความเชี่ยวชาญ ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าประเทศเป้าหมายที่ให้การรักษาผู้มีบุตรยากทั้งสหรัฐฯ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยของไทยอยู่ที่ครั้งละราว 1.35 แสนบาท ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายของผู้ที่มีบุตรยาก 3) ตลาดการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีบุตรยากของไทยมีแนวโน้มเติบโตปีละ 14.6% จากมูลค่าตลาดราว 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2562 เป็น 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570 (ฐานเศรษฐกิจ, 27-30 ส.ค. 2566)

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview