ข่าวเศรษฐกิจ

กกพ.เคาะ 3 ทางเลือกค่า Ft งวดแรกปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้สำนักงาน กกพ.นำค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (ค่า Ft) ประมาณการสำหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2567 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 10-24 พ.ย. 2566 โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 (จ่ายคืนภาระต้นทุนค้างทั้งหมด) แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค.-เม.ย. 67 หน่วยละ 64.18 สตางค์ และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว รวมเป็นหน่วยละ 216.42 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่หน่วยละ 3.78 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 5.95 บาท 

กรณีที่ 2 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 1 ปี) แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกที่สะท้อนต้นทุน และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. โดยแบ่งเป็น 3 งวด งวดละ 31,926 ล้านบาท รวมเป็นหน่วยละ 114.93 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 4.93 บาท 

กรณีที่ 3 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 2 ปี) แบ่งเป็นค่า Ft ขายปลีกที่สะท้อนต้นทุน และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. 6 งวด งวดละ 15,963 ล้านบาท รวมเป็นหน่วยละ 89.55 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ 4.68 บาท 

ทั้งนี้ ผลการประมาณค่า Ft ทั้ง 3 กรณีข้างต้นเป็นไปตามการประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยยังผลิตไม่ได้ตามเป้า จึงต้องนำเข้า LNG เพื่อชดเชยก๊าซในอ่าวไทยบางส่วน นอกจากนี้ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ และสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้น ทำให้อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันดิบดูไบ และราคา LNG มีความผันผวนสูง จึงมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าในรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และ ม.ค.-เม.ย. 2567 จะเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ (www.prachachat.net, 11 พ.ย. 2566)  

Related
more icon
 • กกพ. เคาะค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิม เฉลี่ย 4.18 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 คงเดิมที่หน่วยละ 39.72 สตางค์ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานหน่วยละ 3.7833 บาท ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)...

  calendar icon28.03.2024
 • กกพ.จ่อตรึงค่าไฟฟ้า 4.18 บาท ถึงเดือน ส.ค. 2567

  ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริงประจำรอบเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่า Ft สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2567 พร้อมให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการและแน...

  calendar icon11.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview