ข่าวเศรษฐกิจ

เหตุการณ์ไม่สงบฉุดเศรษฐกิจ ปตท. ชะลอแผนลงทุนเมียนมา

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจในเมียนมา 2 ด้านหลัก คือ  

1) ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งยังคงจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามปกติเพื่อความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาวันละ 965 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟุต) โดยรับจากแหล่งยาดานาวันละ 650 ล้าน ลบ.ฟุต คิดเป็น 10% ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในไทย ซึ่งนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ใช้ในอุตสาหกรรมและภาคขนส่งในรูปของ NGV เช่นเดียวกับก๊าซฯ จากอ่าวไทย และ LNG 

2) ธุรกิจน้ำมันของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งปัจจุบันเปิดสาขาร้านกาแฟอเมซอน รวมถึงสร้างคลังน้ำมันและคลังก๊าซ LPG ใหญ่ที่สุดของเมียนมา ความจุน้ำมัน 1 ล้านบาร์เรล และมีความจุ LPG 4,500 เมตริกตัน ปัจจุบันชะลอการลงทุนโดยยังไม่มีการลงทุนเพิ่ม เพื่อรอประเมินสถานการณ์ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าหากไม่มีการรัฐประหารและสงครามภายใน เมียนมาถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพการลงทุน เพราะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใช้น้ำมันสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเมียนมายังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุน (www.bangkokbiznews.com, 6 ธ.ค. 2566) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview