ข่าวเศรษฐกิจ

IRPC เผยความท้าทายของ SAF แข่งขันสูง-เสี่ยงขาดวัตถุดิบ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เห็นว่าแม้การใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) จะเป็นแนวทางที่ดีในการลดคาร์บอนของธุรกิจการบิน แต่ปัจจุบันวัตถุดิบต้นน้ำอย่างน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารยังมีไม่เพียงพอและต้องนำเข้า จึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและอาจมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต อีกทั้ง EU ก็ห้ามใช้น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO) ที่ใช้แล้ว เนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าที่มาจากการทำลายป่า  

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า เทคโนโลยีการผลิต SAF มี 2 แบบ คือ 1) ผลิตจากน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วหรือขยะ ซึ่งในอนาคตก็สามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตได้ แต่ปัจจุบันการใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตยังไม่ได้รับการรับรองจาก EU เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าผิดกฎหมาย 2) ผลิตจากเอทานอล (Eethanol to Jet :  ETJ) ซึ่งใช้อ้อยและมันสำปะหลัง แต่ก็ติดปัญหาเช่นเดียวกับน้ำมันปาล์มดิบ ทั้งนี้ กรมฯ เห็นว่าประเทศไทยควรผลักดันให้ใช้เอทานอลจากพืชผลทางการเกษตร และออกใบรับรองว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิต SAF ไม่ได้มาจากการบุกรุกป่าผิดกฎหมาย (ประชาชาติธุรกิจ, 4-7 ม.ค. 2567)  

Related
more icon
 • ส.อ.ท. เสนอแนวทางพัฒนาเอทานอล

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลไปยังภาครัฐดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มวัตถุดิบทางเลือกในการผลิตเอทานอล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 2)...

  calendar icon14.03.2024
 • FPI ทุ่มงบลงทุนอินเดีย-ซาอุดีอาระเบีย พร้อมลุย JV ธุรกิจแม่พิมพ์ในอินเดีย-จีน

  บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,513 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 374 ล้านบาท โดยได้รับผลดีจากการขยายตลาดไป...

  calendar icon07.03.2024
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview