#SAF board icon

ทั้งหมด : 8 รายการ

 • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ในปี 2566 มีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด นโยบายยกเลิกการสนับสนุนแก๊สโซฮอล์ E85 ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลปรับลดลง และภัยแล้งกระทบผลผลิตทางการเกษตร...

  calendar icon23.02.2024
 • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Fermbox Bio บริษัทผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ (SynBio) ด้วยกระบวนการหมักแม่นยำขั้นสูง ตั้งบริษัทร่วมทุนBB...

  calendar icon08.01.2024
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เห็นว่าแม้การใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) จะเป็นแนวทางที่ดีในการลดคาร์บอนของธุรกิจการบิน แต่ปัจจุบันวัตถุดิบต้นน้ำอย่างน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารย...

  calendar icon08.01.2024
 • S&P Global Commodity Insights รายงานว่า แนวโน้มการใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) จะมีปริมาณวันละ 349 ล้านบาร์เรล ในปี 2573 และเพิ่มเป็นวันละ 2,146 ล้านบาร์เรล ในปี 2593 ซึ่งเป็นผลจากนโยบาย...

  calendar icon08.01.2024
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 50% ในระยะ 4 ปีข้างหน้า (2567-2570) จากเดิมที่ปล่อยปีละ 3 แสนตัน เหลือปีละ 1.5 แสนตัน อีกทั้งตั้งเป้าเข้าสู่ Net Zero ในระยะ 10 ปีข้...

  calendar icon08.09.2023
 • เมื่อเอ่ยถึงตะวันออกกลาง เรามักจะนึกถึงทะเลทรายแห้งแล้ง แต่ในมุมมองของภาคธุรกิจ ณ เวลานี้ตะวันออกกลางกลับเปรียบเสมือน Oasis ใหม่ของตลาดการค้าโลกที่ซบเซา เพราะไม่เพียงเศรษฐกิจที่ยังไปต่อได้ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความ...

  calendar icon28.08.2023
 • บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ประกาศแผนธุรกิจว่าจะต่อยอดอุตสาหกรรมมันสำปะหลังออร์แกนิกไปสู่ธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพจากนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก และสารเติมแ...

  calendar icon30.03.2023
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมาจำหน่ายที่สถานีบริการบางจาก 44 แห่ง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง...

  calendar icon16.12.2022