ข่าวเศรษฐกิจ

จีนฟ้อง WTO กรณีสหรัฐฯ กีดกัน EV

ผู้แทนการค้าของจีนยื่นฟ้องสหรัฐฯ ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) อย่างเป็นทางการ ในกรณีการเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบล่าสุดของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ดำเนินมายาวนาน โดยแถลงการณ์ของจีนอ้างว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดนโยบายที่เป็นการเลือกปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายการลดเงินเฟ้อ (IRA) ที่สนับสนุนการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ แต่กลับกีดกันรถยนต์จากจีนและประเทศสมาชิกอื่นใน WTO โดยการกำหนดให้รถยนต์ที่เข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต้องเป็นรถยนต์ที่ประกอบในขั้นสุดท้ายภายในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นการบิดเบือนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก รวมถึงยังละเมิดหลักการของ WTO เช่น หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ทั้งนี้ กระบวนการระงับข้อพิพาทใน WTO จะใช้เวลา 6 เดือนหลังจากตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว แต่ในทางปฏิบัติมักใช้เวลานานกว่านั้นมาก และหากกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO มีมติเห็นชอบไปทางฝ่ายจีน สหรัฐฯ อาจยื่นอุทธรณ์การตัดสินและทำให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นโมฆะได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้ง 2 ประเทศเคยมีกรณีพิพาททางการค้ามาแล้ว และ WTO ตัดสินให้จีนเป็นฝ่ายถูก แต่สหรัฐฯ ยื่นอุทธรณ์และขัดขวางการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการรายใหม่ขององค์กรอุทธรณ์ จนส่งผลให้กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทหยุดชะงักเพราะไม่ครบองค์ประชุม (กรุงเทพธุรกิจ, 28 มี.ค. 2567) 

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • เผยรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทต่างชาติ

  แหล่งข่าวจากวงการโรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการสั่งซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากบริษัทผู้พัฒนาต่างชาติ (ที่นอกเหนือจากของ AstraZeneca อาทิ Moderna) เพื่อหวังจะนำวัคซีนดังกล่าวมาให้บริการแก่...

  calendar icon08.01.2021
 • ราคาไม้สับเพิ่มขึ้นแตะระดับตันละ 1,300-1,350 บาท สูงสุดในรอบ 10 ปี

  สมาคมการค้าชีวมวลไทยเปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตพืชเกษตรหลายประเภท อาทิ อ้อย ลดลงมาก ปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการไม้สับ (Wood Chips) ที่ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปต...

  calendar icon27.01.2021
 • เอกชนรุกลงทุนโรงพยาบาลใหม่

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทยอยยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ทั้งโครงการใหม่และส่วนต่อขยาย ซึ่ง ...

  calendar icon08.01.2018
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview