บทความพิเศษจากกรรมการผู้จัดการ

สร้างแต้มบุญใหม่ เสริมบารมีธุรกิจ รับทรัพย์รับปีมังกร

ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาเฉลิมฉลองของทุกท่านในเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับ  ซึ่งปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออก เนื่องจากโลกต้องเผชิญกับความผันผวนมากมาย ทำให้การส่งออกของไทยติดลบราว 2.6% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ขณะที่ในระยะข้างหน้ายังมีความท้าทายอีกมากรออยู่จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศตลาดหลัก และปัญหา Geopolitics ที่อาจเร่งตัวขึ้น โอกาสก่อนขึ้นปีใหม่นี้ผมจึงอยากชวนทุกท่านกลับมาลองทบทวนการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจรับโอกาสใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ผมอยากแชร์มุมมองการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ ท่ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผมจะขอเปรียบเหมือนกับการสร้างกรรมใหม่เพื่อสะสมแต้มบุญและเสริมบารมีให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับทรัพย์รับปีมังกร ดังนี้ครับ

 • สร้างนวัตกรรมใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งทางธุรกิจ และจะสร้างความแตกต่างยิ่งขึ้นหากสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ของตนขึ้นมา โดยในช่วงแรกผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นจากการนำนวัตกรรมในตลาดมาปรับใช้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เช่น การทดลองสินค้า และการสร้างกิจกรรมออนไลน์ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ที่จะช่วยลดการทำงานที่สิ้นเปลืองเวลา อาทิ การใช้ AI ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่การประกอบ การทดสอบ และการบรรจุ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ทั้งนี้ Price Waterhouse Cooper (PwC) คาดว่า AI จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานและการผลิตราว 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573
 • สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งข้อนี้ขอยกให้เป็นเรื่องการปรับเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เข้ากับการประชุม COP28 (The 28th UN Climate Change Conference of the Parties) ที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเกือบ 200 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมยังคงมุ่งมั่นในการหาหนทางที่จะรักษาระดับอุณหภูมิโลก ดังนั้น การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์กระแส Decarbonize และความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พลังงานสะอาดทางเลือกแห่งอนาคตอย่าง Green Hydrogen ไปจนถึง Future Food อย่าง Plant-based Food และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแมลง ล้วนแต่เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมใหม่ทั่วโลก จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการขยายสู่ธุรกิจใหม่ๆ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิ อุตสาหรรมท่องเที่ยวที่ต้องเร่งปรับตัวสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่ธุรกิจเกษตรก็ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิต โดยอาจนำเทคโนโลยีอย่าง Smart Farming มาปรับใช้ เป็นต้น
 • สร้างคู่กรรมใหม่ ด้วยการแสวงหาคู่ค้าในตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในขยายธุรกิจและลดความเสี่ยงท่ามกลางตลาดส่งออกหลักของไทยทั้งสหรัฐฯ EU และจีนที่มีแนวโน้มเติบโตช้าลงในปีหน้า โดยผมอยากแนะนำตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเฉพาะซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง มี GDP per Capita สูงกว่าไทยราว 4 เท่า และกำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูปประเทศตามแผน Vision 2030 ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนความต้องการนำเข้าสินค้าจากไทย ส่วนอีกหนึ่งประเทศ คือ แอฟริกาใต้ ซึ่งได้แรงหนุนจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทำให้มีความต้องการนำเข้าเพื่อผลิตและส่งออก รวมทั้งยังเป็นประตูการค้าที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกา โดยซาอุดีอาระเบียและแอฟริกาใต้เป็นสองตลาดส่งออกของไทยที่ขยายตัวสูงกว่า 30% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 สะท้อนว่าสินค้าไทยมีศักยภาพในตลาดดังกล่าว ขณะที่อีกหนึ่งตลาดใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม คือ อินเดีย ซึ่งแซงหน้าจีนขึ้นเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลกราว 1,428 ล้านคน อีกทั้ง IMF คาดการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งเฉลี่ยกว่า 6% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีส่วนเกื้อหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคให้เติบโตตาม

EXIM BANK พร้อมเป็นสะพานหนุนนำผู้ประกอบการร่วมสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ดีไปด้วยกัน ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการยกระดับธุรกิจและปรับตัวสู่ความยั่งยืน ตลอดจนพร้อมให้บริการคำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรุกตลาดใหม่ๆ โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า EXIM BANK ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนา จะมีส่วนช่วยผลักดันและยกระดับภาคธุรกิจของไทยให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึง สุดท้ายนี้ ผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยอานิสงส์จากแต้มบุญที่ทุกท่านสร้างเสริมไว้ ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี” สวัสดีปีมังกรครับ

Related
more icon
Most Viewed
more icon
 • ตลาดแอฟริกา : แหล่งลงทุนที่ทำกำไรดีอย่างคาดไม่ถึง

  ท่านผู้อ่านครับ ในปีที่ผ่านมาผมได้เล่าถึงโอกาสการค้าการลงทุนในทวีปแอฟริกาไปแล้วหลายครั้ง ว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ ทั้งในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ ขนาดตลาด สัดส่วนประชากรในวัยแรงงาน การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจ และ...

  calendar icon22.01.2019
 • การขายสินค้าออนไลน์ใน CLMV ให้ประสบความสำเร็จ

  ปัจจุบันแม้ตลาดออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือที่เรียกว่า CLMV จะยังมีขนาดเล็กกว่าไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีสัดส่วนเพียง 53% น้อยกว่าไทยที่มีสัดส่วนมากถึง 82% แต...

  calendar icon18.09.2018
 • ส่องโอกาสอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนในตลาดแอฟริกา

  ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับครับว่าทวีปแอฟริกากำลังเนื้อหอม ที่ผมกล่าวเช่นนี้เพราะมีสัญญาณที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าภาครัฐของหลายประเทศกำลังพยายามหาทางนำผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดแอฟริกาเพื่อยึดหัวหาด เห็นได้จากจำนวนสถานทูตตั้งใหม่...

  calendar icon26.03.2019
link อื่นๆ
 • Relate Preview
 • Relate Preview
Financial Products
 • Finance Preview
 • Finance Preview
 • Finance Preview