Related board icon

ทั้งหมด : 154 รายการ

 • บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 แห่งในสหรัฐฯ กำลังการผลิตแห่งละ 700-1,000 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเ...

  calendar icon29.07.2021
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (...

  calendar icon29.07.2021
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยความคืบหน้าธุรกิจให้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปว่ามีความล่าช้ากว่าเป้าที่ตั้งไว้ เนื่องจาก COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง จนลูกค้าหลายรายขอชะลอแผนการลงทุนออกไปก่อน...

  calendar icon27.07.2021
 • บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างรอผลการประมูลโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ให้กับมหาวิทยาลัย 2-3 แห่ง คาดว่าจะประกาศผลเร็วๆ นี้...

  calendar icon20.07.2021
 • บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ได้รับงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมีงานในมือมูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงอีกห...

  calendar icon16.07.2021
 • บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้น 25% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในไต้หวัน จากกองทุน Copenh...

  calendar icon16.07.2021
 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC ได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อหุ้น 41.6% ของ Avaada Energy Private Limited (Av...

  calendar icon15.07.2021
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 (ม.ค.-15 มิ.ย.) ลดลง 0.63% (y-o-y) อย่างไรก็ตาม จากสภาพอากา...

  calendar icon13.07.2021
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ของจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่วานาเดียมระดับโลก ด้วยวงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรั...

  calendar icon13.07.2021
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาบรรจุแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 5 กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,600 เมกะวัตต์ ลงในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ เนื่...

  calendar icon13.07.2021