Related board icon

ทั้งหมด : 680 รายการ

 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน พ.ย. 2566 มีมูลค่า 23,479.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% เป็นบวกต่อเนื่อง 4 เดือนติดต่อกัน โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 4.9% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 3.4% รวมการส่...

  calendar icon26.12.2023
 • Bain & Company คาดว่าตลาดสินค้า Luxury ปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว 4% จากปี 2565 เป็น 362 พันล้านยูโร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยมูลค่าตลาดเครื่องประดับจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 พันล้านยูโรในปี ...

  calendar icon30.11.2023
 • สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่ามูลค่าส่งออกปี 2566 จะหดตัว 1% และประเมินว่าการส่งออกในปี 2567 จะกลับมาขยายตัวได้ 1-2% ใกล้เคียงกับปี 2565 โดยในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2567 มั่นใจว่ามูลค่าส่งออกจะยังขยายตัว และค...

  calendar icon13.12.2023
 • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปี 2567 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ EU ชะลอตัวจากภาวะการเงินที่ยังตึงตัวต่อเนื่อง ส่วนเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตไม่ถึง 5% เนื่องจากปัญหาในภาคอสังหาริ...

  calendar icon07.12.2023
 • กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ต.ค. 2566 มีมูลค่า 23,578.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% (y-o-y) เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 เดือน นับจากเดือน ก.ย. 2565 สำหรับแนวโน้มการส่ง...

  calendar icon28.11.2023
 • สถาบันอาหารเปิดเผยว่า การส่งออกอาหารไทยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2566 มีมูลค่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรในหลายภูมิภาคของโลกลดลง จึงมีความต้องการนำเข้าสินค้...

  calendar icon24.11.2023
 • Vietnam Textile & Apparel Association (VITAS) คาดว่ามูลค่าส่งออกผ้าผืน ด้าย และเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม รองจากสมาร์ตโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะลดลง 5.0-6.3% เหลือ 40,5...

  calendar icon01.11.2023
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีแผนกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวกว่า 3,000 กิจกรรมทั่วประเทศในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2566 พร้อมคงเป้าหมายรายได้ท่องเที่ยวปี ...

  calendar icon03.11.2023
 • คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ยังคงกรอบประมาณการการเติบโตของ GDP ไทยไว้ที่ระดับ 2.5-3.0% คงอัตราเงินเฟ้อที่ 1.7-2.2% แต่ปรับลดคาดการณ์ส่งออกจากหดตัว 0.5-2% เป็นหดตัว 1-2%โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย คือ สินค้...

  calendar icon02.11.2023
 • ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ต.ค. 2566 และระยะต่อไป ยังมีทิศทางฟื้นตัวด้วยแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตาม มี 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องติดตาม คือ 1) การฟื้นตัวของการส่งออก...

  calendar icon01.11.2023