Related board icon

ทั้งหมด : 1330 รายการ

 • บริษัทวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนคาดว่า อุทกภัยที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกทางตอนใต้และตะวันออกของจีนกว่า 9 ล้านเฮกตาร์จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตข้าวของจีนลดลง 5-7% ในปี 2553 แต่คาดว่าจีนจะยังไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าข้า...

  calendar icon08.06.2010
 • กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นเตรียมระบายข้าวที่สำรองไว้สำหรับการบริโภค เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่นที่ต้องนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ ตลอดจนลดปริมาณข้าวสำรองที่สูงถึง 9.8 แสนตันในปัจจุบัน และอา...

  calendar icon08.06.2010
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของไทยทำให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อและนำเข้าข้าวจากไทย โดยเฉพาะประเทศทางแถบแอฟริกาที่เร่งสั่งซื้อข้าวนึ่งล็อตใหญ่ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนข้าว ส่ง...

  calendar icon11.04.2010
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาอาหารในเดือนตุลาคม 2553 อยู่ที่ 197.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน และใกล้เคียงกับดัชนีราคาในช่วงที่เกิดวิกฤตอาหารปี 2550-2551 เนื่องจากราคาน้ำตาลที่สูงข...

  calendar icon11.04.2010
 • กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออกให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยแท้ (Thai Hommali Rice) มี 2 มาตรฐาน คือ ข้าวหอมมะลิ 95% ผสมข้าวอื่นไม่เกิน 5% และข้าวหอมมะลิ 92% ผสมข้า...

  calendar icon10.04.2010
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานผลสำรวจความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย 4.8 ล้านไร่ คิดเป็นข้าวเปลือกที่เสียหายรวมทั้งสิ้น 2.4 ล้านตัน ขณะที่บริษัท เอเชียโกลเด้นไร...

  calendar icon11.03.2010
 • รัสเซียประกาศขยายระยะเวลาห้ามส่งออกข้าวสาลีไปจนถึงปี 2554 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในสิ้นปี 2553 โดยรัสเซียจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกมาตรการดังกล่าวหลังสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวสาลี (ราวปลายเดือนสิงหาคม) ในปี 2554 ทั้งนี...

  calendar icon09.03.2010
 • ในการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2553/54 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าผลผลิตข้าวนาปีจะมีปริมาณ 14.3 ล้านตัน ลดลง 16.9% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นข้าวเจ้า 9.3 ล้านตัน ลดลง 13.1% ข้าวเหนียว 5 ล้...

  calendar icon12.02.2010
 • โรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่า ปริมาณผลผลิตข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลงจากภัยธรรมชาติและโรคไหม้คอรวงที่ระบาดในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ส่งผลให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 ปรับสูงขึ้นตัน...

  calendar icon12.02.2010
 • รัฐบาลอิหร่านประกาศใช้กฎหมายผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยมีนโยบายจะไม่นำเข้าสินค้าเกษตรใดๆ รวมถึงข้าว พร้อมทั้งออกประกาศระงับใบอนุญาตนำเข้าข้าวสารจนถึงสิ้นปี 2553 เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว...

  calendar icon11.02.2010